Zeiss & mắt mới vào năm 2016 đục thủy tinh thể quốc tế & phẫu thuật khúc xạ Forum (ICRS)Mắt mới cùng với Zeiss trong diễn đàn

tôi ga được trưng bày tại hội chợ