Chuẩn bị ly trước Optometry Optometry thiết bị phổ biến nhất được sử dụng trong quá trình là gì

Trước khi chuẩn bị trong mắt kính của chúng tôi, optometry là phải cho một chương trình. Trong khi đó, optometry là chính xác, những kinh nghiệm khác với y sĩ nhãn khoa chuyên nghiệp, thiết bị optometry là tốt hay xấu, cũng đóng một vai trò quyết định.


Optometry thiết bị bây giờ có rất nhiều, được sử dụng phổ biến nhất của các lớp học, giới thiệu đến bạn một bởi một trong những. Vì vậy, rằng tất cả mọi người có thể hiểu, nhưng cũng để tất cả mọi người tại thời điểm chuẩn bị khung kính, làm cho nó dễ dàng để phân biệt với các đơn vị chuyên nghiệp optometry hay không.


1 tầm nhìn, hộp đèn bàn: dụng cụ để thử nghiệm thị giác acuity.

2, kiểm tra xem đĩa: chiếm bởi các cuộc thử nghiệm optometry; thử nghiệm được sử dụng để phát hiện các mắt diopter, đi để thử để quan sát và thử nghiệm cũng như trung hòa tiêu chuẩn.

3, gần acuity thị giác biểu đồ: được sử dụng để phát hiện gần; và biểu đồ mắt lightbox-loại sử dụng ondifferential chẩn đoán tình trạng khúc xạ.

4, tập trung một đèn pin: sử dụng cho kiểm tra mắt, như là một ánh sáng phụ trợ; cũng được sử dụng như là các quan sát đồng tử ánh sáng phản xạ ánh sáng và nguồn sáng chiếu bằng cách sử dụng các điểm phản xạ giác mạc.

5, các thước đo: đo khoảng cách interpupillary; gấp đôi kính khung với ống kính kích thước của công cụ đo lường.