Vị trí của vi, thiết bị và làm chủ

Hoạt động

Nguyên tắc hoạt động của các thiết bị vi là dưới kính hiển vi:

(A) cầm tay thiết bị hình giống như một cây bút, nhẹ kéo dài, có phòng phong phú.

(B) bàn tay ổn định như chảo. [2]

(C) kim chủ, con dao và kéo được tổ chức bởi các tay thống trị, được tổ chức bởi bàn tay không chiếm ưu thế và kẹp.

(Iv) khá hài lòng với cả hai tay khi điều hành việc phối hợp.

(E) bất kỳ song song với các dụng cụ phải được thực hiện với bề mặt của mống mắt vào buồng phía trước của các tuyến đường, ở nơi trước khi chúng tôi có thể thay đổi hướng ở trên cùng.

(F) là vua của giới hạn phóng đại, nhiều dụng cụ phẫu thuật là khá hạn chế, đặc biệt là ít hơn lên và xuống các phong trào nên tránh.