Kính hiển vi phẫu thuật mắt các tính năng

1. xem hình ảnh lớn rõ ràng.

2. với các nguồn ánh sáng lạnh, đèn đang chiếu sáng trong sâu.

3. kính hiển vi chương trình hỗ trợ có sẵn, cả hai cùng một lúc.

4. chân điều khiển điều chỉnh vận hành linh hoạt, dễ dàng mang theo.