Sản phẩm mới được phát triển-NES-HD hệ thống Video 3D phẫu thuật

Mới Eyeand #39; s mới video hệ thống kết nối với AESCULAP thành công.