Làm thế nào để ngăn ngừa cận thị ở trẻ em xuất hiện để

Làm thế nào chúng ta có thể ngăn ngừa trẻ em xuất hiện? mắt bài tập trong cuộc sống nhiều trẻ em trong trường học thường có, do đó, chúng tôi có thể nói với trẻ em của chúng tôi làm thế nào để mắt bài tập ở nhà, đặc biệt là trong tình huống này, bạn có thể làm điều đó bản thân có thể hữu ích.

Dạy trẻ em thói quen tốt, không xem TV khi tôi stared vào màn hình mà không cần nhấp nháy mắt. Cũng nói với con cái của họ để tránh xa TV, không GE quá chặt chẽ, chú ý đến tốt hơn giữ một khoảng cách của một mét.

Thêm chất dinh dưỡng, cơ thể để đảm bảo rằng tất cả các khía cạnh của cơ thể của lành mạnh tăng trưởng. Việc bổ sung cũng là rất quan trọng, đặc biệt là các tài liệu là hữu ích để mắt vitamin có thể ăn.

Đi ra ngoài đi dạo, nuôi dưỡng các trạng thái tâm lý tốt để tránh cận thị cũng là hữu ích.