Những bệnh nhân loại myopic không xứng đáng kính?

Mắt

Mắt chuyên gia tin rằng nhiều hơn trung bình nearsightedness cận thị phải đeo kính, đó là dễ dàng hơn, không xuất hiện là kết quả của vấn đề không rõ ràng, trong khi cũng tránh độ cận thị, sâu sắc. Vì vậy, làm thế nào nhiều mức độ cận thị cận thị? Cái gọi là cận thị vừa phải đề cập đến trên 300 độ cận thị, cận thị trong hơn 300 độ, tốt nhất có thể đeo kính trong cuộc sống hàng ngày.


Tin nhiều người tin vào từ này, đó là "đeo kính trong một thời gian dài, có thể dẫn đến bờ vực lõm, mắt phồng lên, rất xấu." Các chuyên gia nói rằng, trong thực tế, các dài đeo kính không gây goggle-eyed, khác nói rằng, mối quan hệ eyesprominent không đeo kính cho một thời gian dài, nhưng mối quan hệ giữa cao cận thị.