Kính trực tuyến làm thế nào để điều trị một y sĩ nhãn khoa kiểm tra dữ liệu

Về nguyên tắc, phát hiện nhiều quyền lực khúc xạ, kính nên được sử dụng rất nhiều quyền lực khúc xạ. Đây là những nguyên tắc cơ bản cũng có thể là nên cuối cùng đạt được mục tiêu khúc xạ.


Đây cũng là trường hợp, Tuy nhiên, với quyền lực khúc xạ optometry được phát hiện, với outglasses được mang lên và cảm thấy chóng mặt, nhưng mức độ không mờ nhạt, điều này có thể xảy ra hoặc là cận thị tại, với viễn thị đơn giản, xảy ra các yếu tố của loạn thị ở ametropia. Trong trường hợp này, bạn cần phải áp dụng đúng số tiền.