Thượng Hải mới mắt y tế Inc là một công ty toàn diện tích hợp nhiều lĩnh vực như y tế-đầu tư, quản lý, kỹ thuật số phát triển thiết bị nhãn khoa, sản xuất và đại lý chung quanh Trung Quốc của Mỹ TTI kỹ thuật số cao định nghĩa sản phẩm.


Công ty được thành lập vào năm 2005, nó đã được xác định bởi Thượng Hải chính là "Doanh nghiệp phần mềm Thượng Hải" và "Thượng Hải cao doanh nghiệp kỹ thuật" kỹ năng Neweyes phát triển, các hệ thống video ghi âm kính hiển vi phẫu thuật;  Đáy máy ảnh kỹ thuật số nâng cấp; Khe đèn digital nâng cấp, đã giành được bản quyền dân tộc Trung Hoa dân Quốc.

Sản phẩm nổi bật

Hơn

Tin tức

Hơn

no more waiting, lets get started!